הצטרפות לעמותה
בקשת הצטרפות לעמותה

לכבוד: הועד המנהל

ידיד נפש - עמותת הניוד

אני, שפרטיי מפורטים להלן, מבקש להיות חבר בעמותת ידיד נפש - עמותת הניוד שמספרה 580631059.

מטרת העמותה ותקנונה ידועים לי.

אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית של העמותה.

בברכה,

פרטיך נקלטו בהצלחה ! לסיום התהליך יש להעביר תשלום כמפורט

על מנת להצטרף לעמותה יש למלא את טופס הבקשה ולהעביר את דמי החברות.

דמי חברות: 

240 ש"ח לחבר רגיל

120 ש"ח לסטודנט

******

אפשרויות התשלום:

המחאה - לכתובת:

ידיד נפש - עמותת הניוד

ת.ד. 347 מושב אודים 4290500

העברה בנקאית:

לבנק הפועלים (12)

סניף אבן יהודה (652)

חשבון 124739
ע"ש ידיד נפש-עמותת הניוד