על סמל העמותה: 

הסמל שלנו צויר בכישרון רב על ידי עמיר בלבן ונתרם לעמותה בחברות.

 

הזאב דומה במאפייניו ליחידת הניוד ולכן בחרנו בו לסמל העמותה.

הוא פעיל ביום וגם בלילה, נע בלהקה אך גם לבד, גופו מתאים לתנועה לטווחים ארוכים, הוא טורף שיכול להיות ניזון גם מפירות וירקות, ידוע כאחת החיות החברותיות בטבע ונצפו מקרים רבים של סיוע הדדי בין זאבים.

ובמקרה הפרטי שלנו ניתן לאמר כי "זאב לזאב – אדם!"

צויר ע"י עמיר בלבן