מטרות העמותה: 

1. יצירת רשת חברתית בקרב חברי העמותה.

2. איגוד יוצאי היחידה לפעילות למען כלל החברה הישראלית.

3. הנצחת חללי היחידה וטיפוח הקשר עם משפחות הנופלים.

4. הנחלת מורשת היחידה לדורות הבאים וחינוך הדור הצעיר.

5. עזרה, תמיכה ומתן סיוע לבוגרי היחידה בחיים באזרחות.

6. סיוע ותמיכה למערך הלוחם ולחיילי היחידה.