אודות יחידת הניוד: 

 

יחידת הניוד 5515 הינה יחידה מבצעית, קרבית, בתוך עוצבת האש, העוסקת במשימות ניוד מיוחדות.

משימת היחידה היא לבצע משימות ניוד מבצעי בשגרה ובחירום באמצעות כלי רכב גלגליים. משימות אלו דורשות יכולות גבוהות של פיקוד, ניווט ונהיגה מבצעית מיוחדת - מעין "טייסת קרקעית על גלגלים".

 

יחידת הניוד התברכה ״במשאב יחודי״ הנקרא - אנשים.

אנשי היחידה בסדיר ובמילואים הינם אנשי ארץ ישראל היפה, אנשים ערכיים, המחויבים ליחידה ומרגישים שליחות אמיתית בשירותם.

בליבת היחידה קיימות שלוש פלגות סדירות העוסקות בהדרכה, פעילות מבצעית ובפיתוח תו"ל ואמל"ח.

הניסיון הדרכתי והמבצעי שנצבר במהלך השנים מחד, והמחויבות ההדדית העמוקה בין יחידת הניוד ואנשיה מגיסא, שומרים על היחידה, מקדמים אותה ומאפשרים לה לצלוח מכשולים מורכבים.

 

יחידת הניוד טיפחה את ערכי היסוד שלה: רעות וחברות, משפחתיות, מקצוענות, חשיבה מחוץ לקופסא, ומשקיעה רבות בטיפוח הקשר בין חיילות וחיילי היחידה הסדירה, אנשי המילואים, ויקירי הניוד לדורותיהם.

 

יחידת הניוד פועלת כ- 28 שנים, ומאז קיומה היא מצליחה להתאים את עצמה למציאות הבטחונית הישראלית, להיות שותפה פעילה במיגור הטרור כנגד מדינת ישראל, לחזק את מקצוענותה ולהרחיב את מעגל חייליה וחבריה.

 

ליחידת הניוד הוענקו שני צל"שים יחידתיים, אחד על מבצע חומת מגן, והשני על מלחמת לבנון השנייה.